• intro_3.jpg

Okolie

Sninské rybníky (odkaz)
Areál prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky je druhým  bio kúpaliskom na Slovensku, využívajúcim  technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Nachádza sa  v regióne Horný Zemplín, na okraji mesta Snina, 3 km od centra. Je obklopený Vihorlatskými  vrchmi  s cyklotrasami  a turistickými chodníkmi na  Sninský kameň /1005 m n. m./. Areál pozostáva  z kúpaliska s troma hĺbkovými pásmami, delenými mólami, pre plavcov i neplavcov, zo zatrávnených plôch na oddych a zo samotného bazéna slúžiaceho na filtráciu a čistenie vody. Ďalej sú návštevníkom ponúknuté  ihriská pre športové aktivity, detské ihriská, stravovacie a ubytovacie služby.

rybniky1 thmbrybniky2 thmbrybniky3 thmb

Vojenské cintoríny a pomníky
V obci Stakčín a jej okolí sa nachádza veľké množstvo vojenských cintorínov z 1. a 2. sv. vojny. Každý cintorín je udržiavaný a prístupný pre verejenosť ako spomienka na kruté boje počas 1. a 2. sv. vojny, ktoré prebiehali v obci Stakčín a jej blízkom okolí. Viac informácií ako aj detailný popis jednotlivých cintorínov a pomníkov môžete nájsť priamo na oficiálnych stránkach obce Stakčín (odkaz).

hroby1 thmbhroby2 thmbhroby3 thnb

hroby4 thmbhroby5 thmbhroby6 thmb 

Drevené kostolíky
V okrese Snina sa nachádzajú unikátne drevené kostoly, ktorých zvláštnosťou bola technológia výstavby - všetok materiál musel byť z dreva a pri jeho stavbe sa nesmeli použiť klince. Podľa historických záznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevených kostolov, v ktorých sa štýlovo prelínali prvky západnej, najmä rímskej a východnej byzantskej kultúry. V roku 1968 bol vyhlásený súbor 27 drevených chrámov zo Šariša a Horného Zemplína za národnú kultúrnu pamiatku. Je zaujímavé, že vo väčšine týchto chrámov sa dodnes konajú bohoslužby. Viac informácii o drevených kostolíkoch v blízkom okolí ako aj ich detailný popis vrátane fotografií nájdete na oficiálnych stránkach obce Stakčín (odkaz).

kostoliky1 thmbkostoliky2 thmbkostoliky3 thmb

Vodná nádrž Starina
Vodárenská nádrž Starina – najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku. Trblietavá vodná hladina, obklopená tichými lesmi a mlčanlivými zákutiami, zaberá 311 ha. Jej takmer 50 m hlboké vody sa stali domovom pre mnohé živočíchy, predovšetkým jalca hlavatého, pstruha potočného, zubáča obyčajného, čerebľu, mrenu, mrenicu, beličku, slíža či plosku. Celkový objem nádrže 59,8 mil. m3 udelil VN Starine prvenstvo medzi slovenskými vodnými nádržami na pitnú vodu. Viac informácií sa dočítate na stránkach Národneho parku Poloniny a Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (odkaz).

starina1 thmbstarina2 thmbstarina3 thmb

Website Security Test